Odluka o poništavanju konkursa

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 12. Statuta opštine Inđija-prečišćen tekst („Službeni list opštine Inđija“, 9/13), Predsednik opštine Inđija, dana 31. jula 2017. godine, doneo je

O D L U K U

I

Poništava se Konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine Inđija u 2017. godini za sufinansiranje projekata i crkava i verskih zajednica sa teritorije opštine Inđija, broj 401-165/2017-II od 07. jula 2017. godine, objavljen na zvaničnoj stranici opštine Inđija.

Scroll to Top