Strategija održivog razvoja 2015–2020: Završna sednica Partnerskog foruma

Završna sednica Partnerskog foruma za reviziju i izradu Strategije održivog razvoja opštine Inđija 2015–2020. održaće se danas, 5. decembra 2014. godine u sali Skupštine opštine Inđija u 14.00 časova.

Sastanku će prisustvovati predstavnici javnog i privrednog sektora koji su aktivno učestvovali u reviziji i izradi Strategije održivog razvoja opštine Inđija.

Lokalna samouprava u saradnji sa Pokrajinskim sekreterijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sprovodi reviziju i izradu Strategije održivog razvoja opštine Inđije 2015–2020.

U okviru revizije i izrade predloga Strategije održivog razvoja opštine Inđija prethodno je održan Partnerski forum, kao i sastanci radnih grupa iz tri oblasti (privreda, društveni razvoj i životna sredina), gde su bili uključeni predstavnici privrednog, javnog i nevladinog sektora lokalne zajednice.

Javni uvid u Akcioni plan – Strategija održivog razvoja 2015–2020 – bio je dostupan na veb-sajtu Opštine Inđija, a svi stanovnici opštine Inđija imali su prilike da učestvuju i daju svoj komentar, kritike i predloge u vezi sa predlogom akcionog plana.

Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top