Utvrđen predlog Strategije održivog razvoja opštine Inđija 2015–2020

Završna sednica Partnerskog foruma za reviziju i izradu Strategije održivog razvoja opštine Inđija 2015–2020. održaće se u petak 5. decembra 2014. godine u sali Skupštine opštine Inđija u 14.00 časova. Sastanku su prisustvovali predstavnici javnog i privrednog sektora koji su aktivno učestvovali u reviziji i izradi Strategije održivog razvoja opštine Inđija.

Strategija održivog razvoja je osnovni uslov da Opština Inđija u predstojećem periodu može da očekuje sredstva za razvojne projekte iz takozvanih IPA fondova. Ova strategija za period od 2015. do 2020. godine utvrđena je na nedavno održanom Partnerskom forumu, a na predstojećoj sednici Skupština opštine Inđija očekuje se njeno usvajanje.

„Sada imamo dokument koji bi trebalo da bude temelj razvoja naše opštine do 2020. godine. Važno je da imamo jedan ovakav dokument pre svega da bi sva tri sektora, a to su privreda, društveni razvoj i životna sredina, znali koji su naši putevi razvoja, koji su to projekti, prioriteti, koja je dinamika realizacije tih projekata i šta u stvari rešavamo sa njihovom implementacijom. Takođe, da bismo aplicirali za sredstva iz određenih fondova, ovaj dokument je osnov, polazna tačka“, izjavio je pomoćnik predsednika opštine Inđija Dejan Jekić.

U okviru sektora privrede, osnov Strategije je održivog razvoja je snažna lokalna ekonomija i unapređenje opštih i posebnih mera za razvoj svih sektora privrede.

Sektor društvenog razvoja odnosi se na zdravu, sigurnu, ravnopravnu i prosvećenu zajednicu. Na tom polju se očekuje unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite, poboljšanje zaštite prava na rad i zapošljavanje, unapređenje bezbednosti građana, a posebno razvijanje sistema zaštite dece i viši kvalitet i dostupnost kulture i sporta. Takođe, tu je i unapređenje obrazovanja i viši kapacitet javne administracije za rad sa građanima.

Od Strategije se u oblasti zaštite životne sredine očekuje unapređenje ekološke kulture i edukacija, razvoj eko-politika i instrumenata, efektno upravljanje otpadom, intenzivnije pošumljavanje, afirmacija prirodnog i kulturnog nasleđa i unapređenje energetske efikasnosti.

Lokalna samouprava u saradnji sa Pokrajinskim sekreterijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sprovodi reviziju i izradu Strategije održivog razvoja opštine Inđije 2015–2020.

U okviru revizije i izrade predloga Strategije održivog razvoja opštine Inđija prethodno je održan Partnerski forum, kao i sastanci radnih grupa iz tri oblasti (privreda, društveni razvoj i životna sredina), gde su bili uključeni predstavnici privrednog, javnog i nevladinog sektora lokalne zajednice.

Javni uvid u Akcioni plan – Strategija održivog razvoja 2015–2020 – bio je dostupan na veb-sajtu Opštine Inđija, a svi stanovnici opštine Inđija imali su prilike da učestvuju i daju svoj komentar, kritike i predloge u vezi sa predlogom akcionog plana.

Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top