Utvrđen predlog Strategije održivog razvoja opštine Inđija 2015–2020

Završna sednica Partnerskog foruma za reviziju i izradu Strategije održivog razvoja opštine Inđija 2015–2020. održaće se u petak 5. decembra 2014. godine u sali Skupštine opštine Inđija u 14.00 časova. Sastanku su prisustvovali predstavnici javnog i privrednog sektora koji su aktivno učestvovali u reviziji i izradi Strategije održivog razvoja opštine Inđija.

Strategija održivog razvoja je osnovni uslov da Opština Inđija u predstojećem periodu može da očekuje sredstva za razvojne projekte iz takozvanih IPA fondova. Ova strategija za period od 2015. do 2020. godine utvrđena je na nedavno održanom Partnerskom forumu, a na predstojećoj sednici Skupština opštine Inđija očekuje se njeno usvajanje.

SLOR_2015-2020_zavrsna_sednica

„Sada imamo dokument koji bi trebalo da bude temelj razvoja naše opštine do 2020. godine. Važno je da imamo jedan ovakav dokument pre svega da bi sva tri sektora, a to su privreda, društveni razvoj i životna sredina, znali koji su naši putevi razvoja, koji su to projekti, prioriteti, koja je dinamika realizacije tih projekata i šta u stvari rešavamo sa njihovom implementacijom. Takođe, da bismo aplicirali za sredstva iz određenih fondova, ovaj dokument je osnov, polazna tačka“, izjavio je pomoćnik predsednika opštine Inđija Dejan Jekić.

U okviru sektora privrede, osnov Strategije je održivog razvoja je snažna lokalna ekonomija i unapređenje opštih i posebnih mera za razvoj svih sektora privrede.

Sektor društvenog razvoja odnosi se na zdravu, sigurnu, ravnopravnu i prosvećenu zajednicu. Na tom polju se očekuje unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite, poboljšanje zaštite prava na rad i zapošljavanje, unapređenje bezbednosti građana, a posebno razvijanje sistema zaštite dece i viši kvalitet i dostupnost kulture i sporta. Takođe, tu je i unapređenje obrazovanja i viši kapacitet javne administracije za rad sa građanima.

Od Strategije se u oblasti zaštite životne sredine očekuje unapređenje ekološke kulture i edukacija, razvoj eko-politika i instrumenata, efektno upravljanje otpadom, intenzivnije pošumljavanje, afirmacija prirodnog i kulturnog nasleđa i unapređenje energetske efikasnosti.

Lokalna samouprava u saradnji sa Pokrajinskim sekreterijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sprovodi reviziju i izradu Strategije održivog razvoja opštine Inđije 2015–2020.

U okviru revizije i izrade predloga Strategije održivog razvoja opštine Inđija prethodno je održan Partnerski forum, kao i sastanci radnih grupa iz tri oblasti (privreda, društveni razvoj i životna sredina), gde su bili uključeni predstavnici privrednog, javnog i nevladinog sektora lokalne zajednice.

Javni uvid u Akcioni plan – Strategija održivog razvoja 2015–2020 – bio je dostupan na veb-sajtu Opštine Inđija, a svi stanovnici opštine Inđija imali su prilike da učestvuju i daju svoj komentar, kritike i predloge u vezi sa predlogom akcionog plana.

Izvor: www.indjija.net

 

Scroll to Top