Univerzitetski program radne prakse u organima pokrajinske uprave

Stipendije-studenti-korisno

Univerzitet u Novom Sadu, Skupština AP Vojvodine i Pokrajinska vlada uz podršku Misije OEBS u Srbiji već jedanaest godina zajednički sprovode Univerzitetski program radne prakse u Skupštini AP Vojvodine, Pokrajinskoj Vladi, organima pokrajinske uprave, upravi, službama i fondovima, čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina.

Naime, u jedanaestogodišnjem trajanju Programa preko 400 učesnika svršenih studenata, apsolvenata, postdiplomaca Univerziteta u Novom Sadu, imalo je priliku da se upozna i učestvuje u radu pokrajinskih organa uprave.

Od ovog broja, 18% je nastavilo sa radom u mestima obavljanja prakse, a samim učešćem u Programu se stiče SERTIFIKAT koji je značajno obogatio radnu biografiju svakog učesnika. Sertifikat predstavlja jedinstven dokument jer je potpisan od strane najviših predstavnika vlasti i akademskih inistitucija u AP Vojvodini: predsednika Skupštine AP Vojvodine, predsednika Pokrajinske Vlade i rektora Univerziteta u Novom Sadu.

Trajanje radne prakse: decembar 2014 – jun 2015.

Konkurs je inicijalno trajao do 23. novembra, ali je produžen do 25. novembra.

 

Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top