Inđija.BIZ | Poslovni portal | info@indjija.biz | 022 557 655
Inđija.BIZ | Poslovni portal | info@indjija.biz | 022 557 655

Javni konkursi

Javni konkurs za su/finansiranje projekata udruženja građana (17.04.2015.)

Javni konkurs za su/finansiranje projekata udruženja građana (17.04.2015.)

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine raspisao je Javni konkurs za su/finansiranje projekata udruženja građana u 2015. godini čije je sedište na

Konkursi nacionalne službe za zapošljavanje za realizaciju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2015. godini

Konkursi nacionalne službe za zapošljavanje za realizaciju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2015. godini

Nacionalna služba za zapošljavanje u skladu sa finansijskim sredstvima opredeljenim za realizaciju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja, objavila je sledeće javne pozive: Javni poziv

Realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine (Rok:30.04.2015.)

Realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine (Rok:30.04.2015.)

Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2015. godini za

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada (31.01.2016.)

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada (31.01.2016.)

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine raspisalo je javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za

Konkurs za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova realizovanih u saradnji sa institucijama / organizacijama javnog sektora (Rok:30.07.2015.) Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopr

Konkurs za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova realizovanih u saradnji sa institucijama / organizacijama javnog sektora (Rok:30.07.2015.) Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopr

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara (slovima:petmilionadinara) obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastukture čiji su nosioci udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2015. godini (Rok:08.04.2015.)

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture raspisalo je konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastukture čiji su nosioci udruženja i druge organizacije civilnog

  • 1
  • 4
  • 5

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart