Javni konkursi

Javni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za boračko-invalidsku zaštitu – raspisao je javni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Javni poziv se upućuje zainteresovanim udruženjima građana, osnovanim radi poboljšanja položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca i radi unapređenja oblasti negovanja tradicija oslobodilačkih ratova …

Javni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite Прочитај више »

111,3 miliona dinara za nove infrastrukturne projekte

Predsednik opštine Inđija Petar Filipović potpisao je u zgradi opštine ugovor sa Upravom za kapitalna ulaganja AP Vojvodine o dodeli bespovratnih sredstava po konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti poboljšanja bezbednosti saobraćaja i poboljšanja nivoa usluge saobraćajnica i u oblasti zaštite voda. Opštini Inđija je obezbeđeno 94 miliona dinara za realizaciju projekta „Pojačano …

111,3 miliona dinara za nove infrastrukturne projekte Прочитај више »

Konkurs: Podsticajna sredstva za poboljšanje stočarske proizvodnje

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i uvođenja EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa i mleka u AP Vojvodini za 2015. godinu. Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstava …

Konkurs: Podsticajna sredstva za poboljšanje stočarske proizvodnje Прочитај више »

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine raspisao je javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti zaštite živote sredine. Predmet Konkursa je dodela finansijskih sredstava za projekte iz oblasti zaštite životne sredine koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva, a koji su od javnog interesa. Oblast javnog konkursa: Zaštita …

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine Прочитај више »

Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti

Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2015. godinu. Predmet konkursa Predmet konkursa je finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti nastalih u proteklih pet godina, kao i finansiranje nastajanja novih umetničkih dela savremenih umetnika. Cilj konkursa Cilj konkursa je podsticanje razvoja vizuelnih umetnosti putem osavremenjivanja …

Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti Прочитај више »

Konkurs Garancijskog fonda AP Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine raspisao je konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije. Osnovni cilj izdavanja garancija je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka, privrednim društvima (mikro, malim i srednjim), preduzetnicima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, radi obezbeđenja …

Konkurs Garancijskog fonda AP Vojvodine Прочитај више »

Konkurs: Finansiranje projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

Ministarstvo omladine i sporta raspisalo je javni konkurs za finansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade. Pravo da konkurišu za dodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u svim delovima konkursa imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi, pod uslovom da su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja …

Konkurs: Finansiranje projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade Прочитај више »

Javni konkurs za zajednički nastup na sajmovima u Sloveniji

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je javne konkurse privrednim subjektima za zajednički nastup na sajmovima poljoprivrede i privrede u Sloveniji. Međunarodni poljoprivredni sajam AGRA Na 53. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu AGRA u Gornjoj Radgoni (Republika Slovenija) od 22. do 27. avgusta 2015. godine Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova predstavlja …

Javni konkurs za zajednički nastup na sajmovima u Sloveniji Прочитај више »

Bespovratna sredstva za međunarodne aktivnosti mladih (ETF) (Rok: 01.10.2015.)

Evropska fondacija za mlade (ETF) je fond osnovan od strane Veća Evrope sa svrhom pružanja finansijske potpore za europske aktivnosti mladih. Fond ima za cilj podstaknuti saradnju među mladim ljudima u Evropi pružanjem finansijske potpore za aktivnosti kao što su promocija mira, razumevanja i saradnje u duhu poštovanja ljudskih prava, demokratije, tolerancije i solidarnosti. Vrste …

Bespovratna sredstva za međunarodne aktivnosti mladih (ETF) (Rok: 01.10.2015.) Прочитај више »

Konkurs Opštine Inđija za NVO i udruženja građana (Rok:18.05.2015.)

Konkurs se raspisuje za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Inđija za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 2.450.000 dinara i to za finansiranje/sufinansiranje projekata od interesa za lokalnu zajednicu, a u skladu sa usvojenim strateškim razvojnim dokumentima Opštine Inđija. Pravo da učestvuju na konkursu sa jednim projektom imaju sva udruženja građana, nevladine organizacije i udruženja …

Konkurs Opštine Inđija za NVO i udruženja građana (Rok:18.05.2015.) Прочитај више »

Centrifuga – program donacija namenjen organizacijama i neformalnim grupama (Rok:31.05.2015.)

Centrifuga je program donacija namenjen organizacijama i neformalnim grupama koje žele da svoje društvenoodgovorne projekte razvijaju u održiva, dugoročna i celovita rešenja. Svi koji svoju ideju prijave do 31. maja, imaju priliku da učestvuju u programu Centrifuga, u okviru kog će im biti pružena podrška mentora i podrška zajednice u daljem razvoju poslovnih ideja ili …

Centrifuga – program donacija namenjen organizacijama i neformalnim grupama (Rok:31.05.2015.) Прочитај више »

Konkurs „Uvođenje dvojezičke nastave na srpskom i engleskom jeziku u ustanove obrazovanja i vaspitanja na teritoriji APV” (Rok:20.05.2015.)

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisao je konkurs  – obrazovanje – dvojezična nastava – Projekat Pokrajinske vlade. Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekta Pokrajinske vlade „Uvođenje dvojezičke nastave na srpskom i engleskom jeziku u ustanove obrazovanja i vaspitanja na teritoriji AP Vojvodine” u 2015. Godini Konkurs je otvoren …

Konkurs „Uvođenje dvojezičke nastave na srpskom i engleskom jeziku u ustanove obrazovanja i vaspitanja na teritoriji APV” (Rok:20.05.2015.) Прочитај више »

Scroll to Top